Trở về

Tính năng

Trở về

[Tính năng] Hệ thống Chuyển sinh

06-05-2020

HỆ THỐNG CHUYỂN SINH

Khi Đạo Hữu đạt cấp độ 80, sẽ mở khóa tính năng chuyển sinh.

Đây là tính năng quan trọng, giúp đạo hữu gia tăng mạnh lực chiến, đồng thời mở khóa thêm đồng đội và các tính năng khác…

Ở giao diện chính của game, click vào biểu tượng Nhân Vật chọn tab Chuyển Sinh.

 

 

Chuyển Sinh sẽ tốn Tu Vi.

Chọn “ Nhận Tu Vi” để biết có thể tìm kiếm Tu Vi ở đâu.

 

Tu Vi có thể mua bằng Vàng hoặc nhiều cách khác

 

Tuyết Nhi Kính bút!