Trở về

Tính năng

Trở về

[Tính năng] Hệ thống Thời trang

28-04-2020

HỆ THỐNG THỜI TRANG

 Thời trang là tính năng vô cùng đặc sắc của Tru Tiên H5.

Thời trang sẽ thay đổi toàn bộ hình dạng cũng như gia tăng đáng kể lực chiến của nhân vật khi ra trận.

1 set thời trang sẽ gồm 3 phụ kiện: thời trang cho Nhân Vật, Vũ Khí và Vũ Dực.

Bước 1: Click vào biểu tượng “Nhân Vật” ở màn hình chính.

 

 

Bước 2: Chọn tính năng “Thời Trang”.

 

 

Một số bộ thời trang cực đỉnh trong Tru Tiên H5:

 

Lăng Tiêu Đế Thánh

 

Lăng Tiêu Tiên Binh

 

Để có thể “Kích hoạt” được các thời trang này, người chơi cần có các mảnh tương ứng.

Các mảnh này có thể nhận tại các sự kiện của game.

 

Tuyết Nhi Kính bút!