Trở về

Tính năng

Trở về

Hướng dẫn cày chay lên VIP

23-04-2020

HƯỚNG DẪN CÀY CHAY LÊN VIP

 Cày chay lên VIP là tính năng đặc sắc của Tru Tiên H5.

Quý đạo hữu tham gia game không cần nạp tiền vào game, chỉ cần chăm chỉ cày cuốc là có thể lên VIP, kích hoạt nhiều tính năng hấp dẫn chỉ VIP mới có.

 

Click vào biểu tượng “Lịch Luyện” ở trang chủ game.

 

 Trong Lịch Luyện sẽ ghi rõ cấp Vip, điểm Vip hiện tại của Đạo Hữu.

Đạo Hữu chỉ cần online và làm các nhiệm vụ hàng ngày trong game, ví dụ Luyện Trang Bị, Đánh boss, vượt phụ bản… là đã có thể nhận phần thưởng là điểm VIP tương ứng.

 

 

 Gameplay rất thuận tiện, chỉ cần ấn vào “ĐẾN”, đạo hữu sẽ được chuyển đến ngay bản đồ nhiệm vụ tương ứng để làm nhiệm vụ đó.

Tăng cấp VIP rất có lợi, vì sẽ mở thêm các tính năng khác ví dụ tăng lượt nâng cấp, tăng lượt vượt phụ bản…

 

Tuyết Nhi Kính bút!