Trở về

Tính năng

Trở về

[Tính năng] Thú cưng

15-04-2020

HƯỚNG DẪN TÍNH NĂNG THÚ CƯNG

Thú cưng sẽ đi theo nhân vật ra trận và tăng thêm các chỉ số phụ cho nhân vật.

Có nhiều loại thú cưng khác nhau.

Ở màn hình chính của trò chơi, ấn vào biểu tượng Thú Cưng để mở giao diện thú cưng.

 

 

Trong giao diện Thú Cưng, người chơi có thể xem hình dạng, chỉ số của tất cả các loại Thú Cưng có trong trò chơi.

 

 

Người chơi ấn vào biểu tượng dấu chấm than để xem chỉ số cộng thêm khi kích hoạt thú cưng ra trân.

 

 

Để có thể kích hoạt thú cưng ra trận, người chơi cần thu thập đủ 10 mảnh thú cưng đó.

Mảnh thú cưng có thể nhận được thông qua các event trong game.

 

Tuyết Nhi kính bút!