Trở về

Tính năng

Trở về

[Tính năng] Tọa Kỵ

15-04-2020

HƯỚNG DẪN TÍNH NĂNG TỌA KỴ

Tọa kỵ là thứ người chơi cưỡi khi ra trận. Tọa kỵ tăng cấp sẽ gia tăng sức mạnh cho người chơi.

Tăng đủ cấp tọa kỵ sẽ giúp tọa kỵ thay đổi hình dạng.

 

Hình ảnh người chơi cưỡi tọa kỵ khi ra trận

 

Cách tăng cấp tọa kỵ

Bước 1: Click vào biểu tượng nhân vật ở màn hình chính game.

 

 

Bước 2: Chọn Tab “Tọa Kỵ”

 

 

Bước 3: Click vào “Tăng Cấp”

 

 

Tăng cấp tọa kỵ tốn “BẠC”. “BẠC” có thể cày được trong quá trình luyện cấp, treo máy.

Mỗi ngày có số lần tăng cấp nhất định. Quý đạo hữu có thể tăng cấp VIP để tăng thêm lượt nâng cấp của mình.

Khi tọa kỵ đạt đến cấp độ nhất định sẽ mở tọa kỵ bậc tiếp theo, thay đổi hình dạng và tăng các chỉ số cho nhân vật.

 

Tuyết Nhi kính bút!